İnternette Bulunması Gereken Asgari Unsurlar
19.09.2016 - Yapılan İşlemlerin Asgari Unsur ve Riskleri


Türev Araçlar Risk Bildirim Formu.pdf


Vadeli işlem ve Opsiyon İşlemleri ile ilgili genel açıklama.pdf


POIP Risk Bildirim Formu.pdf


Varant Risk Bildirim Formu.pdf


İşlem Kuralları Bildirim Formu.pdf


Sermaye Piyasası İşlemleri Risk Bildirim Formu .PDF

22.08.2019 - Halk FX 2018 Yılı Kazanan / Kaybeden Oranı

Halk Fx 2019 Yılı  2.Çeyrek Sonuçları

Karda Olan Hesapların Oransal Dağılımı      : % 17,54

Zararda Olan Hesapların Oransal Dağılımı   : % 82,46


21.09.2016 - Hangi Tür Hizmetleri Sunmaya Yetkiliyetki tablosu yeni.pdf

16.09.2016 - Varsa Lehine Faaliyet Gösterilen Yatırım Kuruluşu

"T.Halkbankası A.Ş. emir iletimine aracılık faaliyeti kapsamında  müşteri emirlerini alarak Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’ye iletmektedir. Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. T. Halkbankası A.Ş.'nin bağlı ortaklığıdır. (%99,96)

Detaylı bilgi: https://www.halkbank.com.tr/channels/100.asp


31.05.2016 - Alınan Kişisel Verilerin Saklama ve Kullanım Koşulları


Alınan Kişisel Verilerin Saklanması.pdf

31.05.2016 - Emir İletimi, İşlemlerin Gerçekleştirilmesi Takas veya Tasfiyenin Nasıl Yapılacağı


emir iletimi takas tasfiyesi.pdf

31.05.2016 - Emir Gerçekleştirme Politikaları


Müşteri Emri Gerçekleştirme Politikası Yeni.pdf

31.05.2016 - Herhangi Bir Müşterinin İhtiyacı ve Talebi Doğrultusunda Müşteri İle Bire Bir Oluşturdukları Türev Araçlar Hariç Olmak Üzere Borsada İşlem Görmeyen Sermaye Piyasası Araçları İçin Anlık Alım Satım Fiyat Teklifleri

31.05.2016 - Sermaye Piyasası Araçları, Borsa ve Piyasa Bilgisi


Sermaye Piyasası bilgileri.pdf

31.05.2016 - Elektronik ortamda müşteriler tarafından yapılabilecek işlemler ile müşteriye elektronik Ortamda Yapılacak Bildirimlere İlişkin Esaslar

Halk Yatırım, müşterilerin emirlerini işlem numarasına ve emir alınış zamanına göre sıralamaya imkan verecek şekilde saklayacaktır.

Müşteriler, elektronik ortamlarda; 

  • Hisse ve VİOP Alış Satış İşlemleri,
  • Bekleyen ve gerçekleşen emirlerine,
  • Viop teminat giriş çıkışlarına,
  • Anlık verilere,
  • Portföy bilgilerine ve hesapta oluşan diğer işlemleri takip edebileceklerdir.

Ayrıca Halk Yatırım, müşterilerine, posta veya e-posta ile aylık ekstre bildirimlerde bulunacaktır. Türev Araçlar İşlem sonuç formu ve Pay Senedi İşlem Sonuç Formları SPK III.45.1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri le Yan Hizmetlere İlişkin Belge ve Kayıt Düzeni tebliğince her gün sonu müşterilere gönderilir. Halk Yatırım tarafından elektronik ortamda tutulacak kayıtlarda mevzuatın gerektirdiği tüm bilgiler mevcut olacaktır.


31.05.2016 - Profesyonel Müşterilerin Yararlanamayacakları Mevzuat Hükümleri

PROFESYONEL MÜŞTERİLERİN  YARARLANAMAYACAKLARI  MEVZUAT HÜKÜMLERİ:

Yatırım Kuruluşları Tebliği’nin 31 inci maddesinin ikinci fıkrasında ifade edilen, profesyonel müşterilerin yararlanamayacakları mevzuat hükümlerine aşağıda yer verilmiştir:

a) Yazılı onay alınması kaydıyla saklamadaki varlıklarına ilişkin mutabakat alınması zorunlu değildir:

Yatırım Hizmetleri Tebliği’nin “müşteri ile saklamacı kuruluş arasında mutabakat” başlıklı 68 inci maddesinin birinci fıkrasına  göre  saklama hizmeti sunulan müşteriler ile saklamaya yetkili yatırım kuruluşunun iç kontrolden sorumlu birimi veya personeli tarafından müşteriye ait sermaye piyasası araçları ve nakde ilişkin her takvim yılında en az 1 defa yazılı veya elektronik ortamda mutabakat sağlanması zorunludur. Aynı maddenin ikinci fıkrası uyarınca profesyonel müşterilerden yazılı onay alınması durumunda birinci fıkrada yer alan mutabakatın yapılması zorunlu değildir.

b) Sözleşme yapılması kaydıyla saklama hesaplarındaki varlıkların bakiyesine ilişkin aylık bildirim yapılmak zorunda değildir:

Yatırım Hizmetleri Tebliği’nin “müşteri varlıklarına ilişkin bildirim” başlıklı 69 uncu maddesinin birinci fıkrasına göre saklamaya yetkili yatırım kuruluşu tarafından müşterilere ait sermaye piyasası araçlarına ve nakde ilişkin olarak müşterilere Kurulun belge ve kayıt düzenlemelerinde yer alan esaslar çerçevesinde asgari olarak ayda bir bildirim yapılması esas olup, bildirim yapılmaması hususunda profesyonel müşterilerle sözleşme imzalanması veya bu hususa çerçeve sözleşmede yer verilmesi mümkündür.

c) Uygunluk testi yapılması zorunlu değildir:

Yatırım Kuruluşları Tebliği’nin “uygunluk testi” başlıklı 33 üncü maddesinin birinci fıkrasına göre yatırım kuruluşlarının alım satıma aracılık ve halka arza aracılık faaliyetleri kapsamında yalnızca genel müşterilere uygunluk testi yapması zorunludur.

d) Yerindelik testinde yatırım amaçlarına ilişkin olarak yatırım süresi ile risk ve getiri tercihleri hakkında bilgilerin alınması yeterlidir:

Yatırım Hizmetleri Tebliği’nin “yerindelik testi” başlıklı 40 ıncı maddesinin dördüncü fıkrasına göre talebe dayalı olarak kabul edilenler hariç olmak üzere profesyonel müşteriler ile ilgili olarak;

- Müşterinin mali durumunun yatırımın risklerini karşılayacak yeterlilikte olup olmadığına ilişkin olarak; gelir düzeyi ve yatırım amaçlı varlığı

- Müşterinin portföyünde veya hesabında gerçekleştirilecek işlemlere ilişkin riskleri anlayacak bilgi ve tecrübeye sahip olup olmadığına ilişkin olarak; müşterinin yaşı ve mesleği, eğitim durumu, genel ya da profesyonel müşteri olduğu, geçmişte gerçekleştirdiği işlemlere konu olan sermaye piyasası araçları, söz konusu işlemlerin türü, niteliği, hacmi ve sıklığı

hakkında bilgilerin alınması zorunlu değildir (ilgili maddenin ikinci fıkrasının (b) ve (c)

bendinde yer alan bilgiler).

e) Genel risk bildirim formu dışında ilave risk bildirimleri talep halinde açıklanır:

Yatırım Kuruluşları Tebliği’nin “müşteriye risklerin bildirilmesi yükümlülüğü” başlıklı

25 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca yatırım kuruluşlarının alım satıma aracılık faaliyeti kapsamında genel müşterilerine hizmet sunmadan önce birinci fıkra uyarınca yapılan genel risk bildirimine ek olarak üçüncü fıkrada belirtildiği üzere işleme konu sermaye piyasası araçlarının risklerini müşteriye açıklamak ve açıklamaların müşteri tarafından okunup anlaşıldığına dair

yazılı bir beyan almak zorundadır. Aynı maddenin yedinci fıkrasında ise profesyonel müşterilerin talep etmesi durumunda yatırım kuruluşunun ikinci ve üçüncü fıkralar kapsamındaki açıklamaları yapmasının zorunlu olduğu hükme bağlanmıştır.

  


13.04.2017 - Olasi Risklere Karşi Hazirlanan “Beklenmedik Durum Planlari”Na Uygun Olarak Müşterilerin Acil Ve Beklenmedik Durumlarda Kullanabilecekleri İletişim Bilgileri İle Müşterilerin Risklerini Azaltacak Asgari Tedbirler

Genel Müdürlük binasında meydana gelebilecek, Şirket’in normal operasyonuna devamını engelleyen olaylarda (terorist saldırısı, yangın, deprem,sel vb.), iş kurtarma planlarının hayata geçirilmesi için yedekleme merkezinin devreye alınarak iş sürekliliğinin mümkün olan en kısa süre içerisinde sağlanması amacı ile Halkbank Gayrettepe Veri Merkezinde yedek sistemler kurulur ve gerçek sistemlerden anlık veri ile güncel olarak hazır bekletilir.

 Bina ve sistemlerinin tamamen veya kısmen çalışma saatleri içinde veya dışında kaybedilmesi durumunda, siz değerli müşterilerimize çağrı merkezimiz 444 42 55 numaralı telefondan hizmet verilemeye devam edilecektir.ACİL DURUMLARDA ALTERNATİF İLETİŞİM KANALLARI.pdf

31.05.2016 - Yasal Not

Burada herhangi bir alanda yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel nitelikte olup müşterilerin alım satım kararlarını destekleyebilecek yeterli bilgi sayfalarda yer almayabilir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu sayfalarda yayınlanan görüş, yorum, haber veya öneriler nedeniyle ortaya çıkacak ticari kazanç veya kayıplardan Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir. Buradaki yazı, görüş ve yorumlar sayfa ziyaretçilerini bilgilendirme niteliği taşımaktadır. Rapor sayfalarında yayınlanan hiçbir yazı, görüş, resim, analiz ve diğer sunumlar izin alınmadan yazılı veya görsel basın organlarında yayınlanamaz.


31.05.2016 - Kullanılan Bilgisayar Ağı ve Şifreleme Sisteminin Olası Risklerine ve Güvenliği


KULLANILAN BİLGİSAYAR AĞI VE ŞİFRELEME SİSTEMİNİN OLASI RİSKLERİ VE GÜVENLİĞİ.pdf

31.05.2016 - Kullanılan İşlem Platformunun ve bilgisayar Ağının Özelliklerine, Varsa Riskleri ve Güvenlik Tedbirleri ile Platformda Meydana Gelebilecek Risklere Karşı Kullanabilecek Alternatif İletişim Yöntemeleri


Kullanılan işlem platformunun riskleri ve alternatif.pdf

Piyasa verileri 15 dakika gecikmelidir

YASAL UYARI

BIST(Borsa İstanbul) isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayımlanamaz.Veriler FOREKS tarafından sağlanmaktadır.


Burada herhangi bir alanda yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel nitelikte olup müşterilerin alım satım kararlarını destekleyebilecek yeterli bilgi sayfalarda yer almayabilir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu sayfalarda yayınlanan görüş, yorum, haber veya öneriler nedeniyle ortaya çıkacak ticari kazanç veya kayıplardan Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir. Buradaki yazı, görüş ve yorumlar sayfa ziyaretçilerini bilgilendirme niteliği taşımaktadır. Rapor sayfalarında yayınlanan hiçbir yazı, görüş, resim, analiz ve diğer sunumlar izin alınmadan yazılı veya görsel basın organlarında yayınlanamaz.


© S&P Dow Jones Indices LLC 2014. All rights reserved.